Hiç kimse içinde ne cevherler sakladığını bilmez. Ta ki bir zorunluluk, bir mecburiyet o cevheri ortaya çıkarana kadar.

Yaşamın sana yükleyeceği bütün zorlukları sevinerek kabul et.

Çünkü bir insanın karakterini oluşturan, onu mutluluğa ve başarıya götüren enerjiyi veren bu zorluklardır.

Herbert N. Casson